Regulamin

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.wilpol-bis.pl prowadzony jest przez firmę PPHU WILPOL BIS  z siedzibą w Jędrzejowie, przy ulicy Wilanów 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CDiGE pod numerem REGON 260274285, NIP 656-189-31-45

Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy wilpol-bis.pl oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna.

§ 1 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep wilpol-bis.pl zajmuje się sprzedażą gotowych wyrobów tekstylnych za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie niezbędne informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej www.wilpol-bis.pl.
 2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Klient składający zamówienie automatycznie wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepu .
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie multimedialne (np. komputer, laptop, tablet, smartphone) z oprogramowaniem poprawnie interpretującym kod HTML5 / CSS3 i JavaScript (np. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox lub Chrome) oraz dostępem do sieci Internet. Dodatkowo oprogramowanie powinno akceptować tzw. pliki Cookies.
 5. Ceny produktów w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.wilpol-bis.pl.
 7. Do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularzy zamówienia na stronie www.wilpol-bis.pl oraz ich zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 8. Podane informacje przez Klienta w sklepie podczas wypełniania formularzy zamówienia powinny być zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie www.wilpol-bis.pl.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularzy zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia).
 10. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, który jest równocześnie dowodem zakupu.
 11. Po złożeniu zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość zawierającą informację o przyjęciu zamówienia, a także o numerze zamówienia.
 12. W przypadku złożenia zamówienia z przedpłatą na konto i nieotrzymaniu płatności przez sklep wilpol-bis.pl w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep wilpol-bis.pl zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia.

§ 2 PŁATNOŚCI

Sklep wilpol-bis.pl umożliwia następujące formy płatności, z możliwością wyboru podczas składania zamówienia:

 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy wilpol-bis.pl
  mBank 60 1140 2004 0000 3102 7744 0962
 4. Za pośrednictwem bramki płatności „PayNow” – mBank S.A

§ 3 DOSTAWA

 1. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium całej Unii Europejskiej, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, po wcześniejszej konsultacji poza terytorium Polski.
 2. Koszty dostawy towarów są podane Klientowi na stronach sklepu w zakładce “Wysyłka” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy dostawy:
  Przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska pobraniowa,
  Przesyłka pocztowa zagraniczna (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 4. Dla przesyłek pobraniowych termin dostawy do Klienta wynosi do 3 dni roboczych.
 5. Dla przesyłek z przedpłatą na konto termin dostawy do Klienta wynosi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności dla doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do 14 dni roboczych od dnia otrzymania płatności dla doręczeń na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej, wypisanych w punkcie IV.1.
 6. Zamówiony towar jest wysyłany na adres podany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem wilpol-bis.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Wilpol-bis ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem oraz wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (przecięcia, rozdarcia, przekłucia itp.).
 4. Aby reklamacja została przyjęta wraz z reklamowanym produktem należy przesłać do siedziby sklepu Wilpol-Bis.pl informację o reklamacji wraz z fakturą VAT lub paragonem.
 5. Klient powinien w formularzu reklamacji towaru lub oświadczeniu umieścić swoje żądania tj. czy reklamowany produkt ma być naprawiony, wymieniony na inny model, egzemplarz lub zwrot gotówki.
 6. Sklep Wilpol-bis.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia zwrotu przez pracownika sklepu. Nie ustosunkowanie się przez sklep Wilpol-Bis.pl w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 7. W przypadku kiedy rozpatrzenie reklamacji jest pozytywne sklep zwraca Klientowi koszt przesyłki.
 8. Reklamowany produkt należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym. W przypadku, gdy reklamowany towar zostanie wysłany za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep Wilpol-Bis.pl nie pokrywa kosztów według cennika danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
 9. W przypadku kiedy reklamacja została nie uwzględniona koszt przesyłki ponosi Klient.

§ 5 ZWROTY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 2. Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w sklepie Wilpol-Bis.pl w zakładce “Zwroty i wymiany”) i przesłać towar na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym, na adres:

  PPHU WILPOL BIS Wilanów 44,28-300 Jędrzejów
 3. Zwrotom nie podlega towar używany.
 4. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru sklep zwróci pieniądze za zwracany towar na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

§ 6 WYMIANY

 1. Klient ma prawo do skorzystania z wymiany towaru zakupionego w naszym sklepie na inny rozmiar do 7 dni od dnia odebrania przesyłki.
 2. Odsyłany towar powinien być w stanie niezmienionym (np. posiadać oryginalne metki). Towar nie spełniający tych wymagań może nie zostać dopuszczony do wymiany i odesłany do Klienta.
 3. Wraz z odsyłanym towarem należy wysłać dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz formularz wymiany towaru dostępny na stronie sklepu Wilpol-Bis.pl w zakładce “Zwroty i wymiany”.
 4. Wymiana realizowana jest do 7 dni roboczych od otrzymania towaru.
 5. Klient płaci za przesyłkę ..
 6. Sklep Wilpol-Bis.pl nie przyjmuje paczek płatnych za pobraniem przy odbiorze.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest PPHU Wilpol-Bis Aneta Jawor, Wilanów 44, 28-300 Jędrzejów art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także po dodatkowym złożeniu oświadczenia woli do prowadzenia tzw. newslettera (tj. informacji handlowej w postaci e-maila lub wiadomości SMS/MMS, zawierającej nowe produkty lub promocje).
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line w sklepie wilpol-bis.pl, są przekazywane spółce PayNow – mBank S.A z siedzibą w Warszawie (ul. Senatorska 18
  00-950 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep wilpol-bis.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Sklep wilpol-bis.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 3. O zmianie Regulaminu, sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu o brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top