§ REKLAMACJE

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Wilpol-bis ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
  2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
  3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem oraz wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (przecięcia, rozdarcia, przekłucia itp.).
  4. Aby reklamacja została przyjęta wraz z reklamowanym produktem należy przesłać do siedziby sklepu Wilpol-Bis.pl informację o reklamacji wraz z fakturą VAT lub paragonem.
  5. Klient powinien w formularzu reklamacji towaru lub oświadczeniu umieścić swoje żądania tj. czy reklamowany produkt ma być naprawiony, wymieniony na inny model, egzemplarz lub zwrot gotówki.
  6. Sklep Wilpol-bis.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia zwrotu przez pracownika sklepu. Nie ustosunkowanie się przez sklep Wilpol-Bis.pl w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
  7. W przypadku kiedy rozpatrzenie reklamacji jest pozytywne sklep zwraca Klientowi koszt przesyłki.
  8. Reklamowany produkt należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym. W przypadku, gdy reklamowany towar zostanie wysłany za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep Wilpol-Bis.pl nie pokrywa kosztów według cennika danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
  9. W przypadku kiedy reklamacja została nie uwzględniona koszt przesyłki ponosi Klient.
Shopping Cart
Scroll to Top