Zwroty i Reklamacje

Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

  • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Wilpol-Bis , Ul. Wilanów 44 , 28-300 Jędrzejów
  • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez wilpol-bis.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy; towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie w/w 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić (koszt wysyłki pokrywa kupujący) wraz z wypełnionym i załączonym do przesyłki formularzem oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz dowodem sprzedaży:

Formularz Odstąpienia od Umowy PDF

Formularz Odstąpienia od Umowy JPG


Formularz Wymiany Towaru PDF

Formularz Wymiany Towaru JPG

 

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane konto bankowe Klienta.

Nie odbieramy paczek ze zwrotami towarów ze skrytek InPost. Prosimy o przesłanie zwrotu towaru na podany adres.

 

Towar należy starannie zapakować, aby uchronić go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwracany towar powinien być w firmowym opakowaniu producenta.W przypadku braku etykiety, firmowego opakowania producenta i jego elementów dodatkowych zgodnie z nową dyrektywą unijną sklep może obciążyć klienta kosztami w/w braków.

Nasi Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: +48 695 421 800; +48 691 701 507 i e-mailowo: wilpol-bis@wp.pl

 

Reklamacje

 

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie do nas czystego, nieużywanego  reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu (paragon/ faktura) i wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar zabrudzony, posiadający cechy użytkowania nie będzie podlegał reklamacji. Aby zareklamować towar należy przesłać go kurierem lub  paczką pocztową (ze względów podatkowych nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem) na poniższe dane:

PPHU Wilpol-Bis
Aneta Jawor
Wilanów 44
28-300 Jędrzejów

wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Formularz Reklamacji PDF

Formularz Reklamacji JPG

Ogólne warunki składania reklamacji:

1.Reklamacja powinna być złożona na piśmie i przesłana wraz z produktem z dołączonym dowodem zakupu na wyżej wymieniony adres.
2.Towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas transportu. Nie odpowiadamy za wady powstałe podczas transportu w wyniku źle opakowanego towaru.
3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt był użytkowany i konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Ze względu na różne wyświetlenia koloru obrazu przez monitory komputerowe oraz procesy związane z cyfrową obróbką fotografii pokazane zdjęcia mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Fakt różnic między kolorem widzianym na reklamie a rzeczywistym kolorem wyboru nie może stanowić podstawy do reklamacji.
5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oraz poinformowania kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.